Milieubewust

Selecteer uw categorie

Milieubewust Hahebo

Hahebo is een handelsmaatschappij voor meubilair en magazijninrichtingen, inventarissen, overtollige voorraden, faillissementsgoederen en horeca-inventaris. In Nederland is Hahebo één van de grotere marktpartijen. Hahebo is opgericht in 1982 en bestaat sinds 1 november 2014 uit 5 werkmaatschappijen waaronder Hahebo Kantoor & Magazijn BV.

Hahebo Kantoor & Magazijn BV (HKM) is verantwoordelijk voor de opkoop en verkoop van meubilair en magazijninrichting. HKM is gespecialiseerd in de verkoop van gebruikt meubilair en levert aan vele marktsegmenten in binnen- en buitenland; particulieren, midden- en kleinbedrijf, multinationals, overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen.

Anno 2015 telt Hahebo circa 120 medewerkers op vaste en flexibele basis, waarvan circa 15 medewerkers bij HKM werkzaam zijn.

Duurzaamheid

Hahebo is een organisatie dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Daarbij heeft Hahebo de visie dat duurzaam ondernemen begint bij aandacht in het operationele proces. Samen leveren deze een belangrijke bijdrage voor het beschermen, verbeteren en herstellen van het milieu, ook op de lange termijn. Bewustwording onder de Hahebo medewerkers is hierbij van groot belang. Binnen Hahebo wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Scheiding van afvalstoffen
  • scheiding en afvoeren van chemische afvalstoffen
  • led-verlichting
  • reductie van CO² d.m.v. milieuvriendelijke en elektrische auto’s
  • gerecycled papier en printen in zwart-wit
  • transport zoveel mogelijk beperken en gecombineerd

Hahebo is tevens een bedrijf dat haar maatschappelijke verantwoordelijkheden neemt met betrekking tot Social Return on Investment. Hahebo biedt kansen aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een chronische ziekte, lichamelijke handicap of een verstandelijke of psychische beperking wordt werk geboden en worden daarin begeleidt. Tevens leidt Hahebo stagiaires op en sponsort diverse grote en kleine maatschappelijke, sportieve evenementen.

Cycle4You

Hahebo heeft als doel om in de markt van projectinrichters het verschil te maken op het gebied van duurzaamheid. Hahebo streeft naar een minimale footprint. Daarvoor hanteert Hahebo het concept Cycle4You. In Cycle4You staat een repeterend hergebruik van producten centraal. Hahebo acteert daarbij circulair. Gebruikte producten worden ingekocht en vervolgens doorverkocht. De producten krijgen daardoor een tweede, derde of zelfs nog een volgende kans. Aan het einde van de gebruiksperiode koopt Hahebo de producten weer op indien de koper dat wenselijk vindt. Opgekochte producten worden door reiniging en refurbishment geschikt gemaakt voor verkoop. Daarmee proberen we elke dag bij te dragen aan een beter milieu en schonere toekomst.
Dat is de kern van Cycle4You. Deze cyclus herhaalt zich, tot het economisch onrendabel wordt om de producten te hergebruiken. Op dat moment wordt gekozen voor export of scheiding van de grondstoffen. Cycle4You reduceert de inzet van grondstoffen, het gebruik van productiemiddelen en daardoor de uitstoot van CO².

Hahebo is zich ervan bewust dat het goed voorbereiden van projecten een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is. Met deze werkwijze wordt onnodige inzet van menscapaciteit, transport, middelen en onnodige beschadigingen voorkomen. Daarvoor werkt Hahebo bij het ontruimen van projecten vaak samen met een vaste gespecialiseerde verhuispartner.


Loading...